LİMAK Vakfı Bursu

Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda doğacak sorumluluk bu kurumları bağlamaktadır.


 

Limak Vakfı, Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan genç kızlara karşılıksız burs vermektedir.

 

LİMAK Vakfı Bursu

Burs programı bu yıl; üniversitelerin mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimi alan 2. ve 3. sınıf kız öğrencileri karşılıksız burs başvurusunda bulunabilirler.

Burs Başvuru Şartları:

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Maddi imkandan mahrum olmak
 • Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç)

Burs Başarı Koşulları:

 • a) Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak (eşitlik olması durumunda)
 • b) Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)
 • Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak

Vakıf üniversiteleri, üniversitelerin uzaktan öğretim, ikinci öğretim, ücretli, değişim programlı bölümlerinde öğrenim görenler, 23 yaşından büyükler burs programından yararlanamazlar.

Burs Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 • Burs başvuru formu (ıslak imzalı)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Adli sicil kaydı
 • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
 • Öğrenim kurumundan onaylı not döküm belgesi (ıslak imzalı transkript)
 • Öğrenim kurumundan onaylı, okuduğu sınıfı gösteren öğrenci belgesi (ıslak imzalı)
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: ÖSYM belgesinin örneği
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge, E devlet  adresinden anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi)

Burs Başvurusu için Son Tarih

11 Ekim 2019'dur.

​Burs başvuruları sona erdi.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Karşılıksız Burs başvurularında bulunmak isteyen öğrenciler Burs Başvuru Formu doldurularak, çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen ek belgelerle birlikte öğretim kurumlarının ilgili birimlerine teslim edilecektir.

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share