Çift Anadal Programı Nedir?

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir? ÇAP’a ne zaman başvurulur?  ÇAP’a kimler başvurabilir? Tüm bölümlere ÇAP için başvurulabilir mi?

 

Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir?

Andorid uygulamamız indir

Öğrencinin üniversitesinde aynı anda ikinci bir bölüm okumasına ve mezun olduğu takdirde iki ayrı diploma almasına imkân veren programdır.

ÇAP’a ne zaman başvurulur?

En erken 3.yarıyıl başı, en geç dört yıllık fakültelerin beşinci yarıyılı başı, beş yıllık fakültelerin yedinci yarıyılı başı, altı yıllık fakültelerin dokuzuncu yarıyılı başına kadar başvurulabilir.

ÇAP’a kimler başvurabilir?

  • Başvurduğu yarıyıla kadar anadalında tüm derslerini başarıyla vermiş,
  • Başvuru anında genel not ortalaması 100 üzerinden 70 olan
  • Sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk %20’de bulunan öğrenciler başvurabilir.
  • Ayrıca not ortalaması şartını sağlayıp ilk %20 şartını sağlamayan öğrenciler ikinci anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olmaları durumunda çift anadal programına başvurabilirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

Sınav Stresinden Kurtulmanın Yolları başlıklı yazıyı okumak için TIKLAYINIZ

Tüm bölümlere ÇAP için başvurulabilir mi?
Ancak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Seçebilecek ikinci anadalar ile ilgili üniversiteden bilgi alınmalıdır.
 
Aynı anda kaç ikinci anadal programına kayıt yaptırabiliriz?
Aynı anda sadece bir ikinci anadal programına kayıt mümkündür.
 
Dersler, sınavlar çakışacak mı? İkinci anadalın tüm derslerini almak zorunda mı kalacağız?
Uygulamalar bölümden bölüme, üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Üniversitenize ve ilgili bölümlere danışın.
 
ÇAP’a kabul edildikten sonra bazı derslerden kaldım ya da genel not ortalaması düştü. Ne olacak?
Yönetmelikte ÇAP yaparken dersten kalmanın yaratacağı sonuçlara dair bir hüküm yok. Ancak genel not ortalamasının bir defaya mahsus 65’in altına düşebileceği, ikinci defa bu gerçekleştiğinde ikinci anadal programından kayıt silineceği düzenlenmiştir.
 
ÇAP’a başladıktan sonra başarısız oldum. İki anadalda da kaydım silinecek mi?
Hayır, sadece ikinci anadaldan kaydınız silinir.
 
İki anadalda da mezun olmak için ne gerekli?
İki anadaldan da mezun olmak için genel not ortalamasının en az 70 olması gerekir.
 
ÇAP’a başladıktan sonra, birinci anadalı bitirmeden ikinciden tüm dersleri vermemiz durumunda ikinciden mezuniyet alır mıyız?
Hayır. İkinciden diploma almanız için birinciyi de bitirmek gerekir.
 
Birinci anadal bitti, ikinci anadal ne kadar süre devam edebilir?
İkinci anadalı bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadalın bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 
ÇAP yaparken, ikinci anadala yatay geçiş yapılabilir mi?

Yatay geçiş şartları sağlanırsa evet.

AIRBNB ile Turistleri Misafir Edin Para Kazanın

Erasmus nedir? başlıklı yazıyı okumak için TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share