Yüksek Lisans Nedir? -2

 

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir? Lisans başarısının yüksek lisans alımlarında etkisi nedir? Mülakat, bilim sınavı vb yüksek lisans alımlarında etkisi nedir? Tavsiye Mektubu ya da referansın yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans arasında ne fark vardır?

Tezli Yüksek Lisans  programlarında amaç genellikle öğrenciyi akademik kariyer yolunda ilerletecek  teknik bilgileri vermek, öğrencide araştırma becerilerini arttırmak, bir bakıma, onu doktora sürecine hazırlamaktır. Öğrencinin, ders aşamasının ardından danışmanının gözetiminde tez olarak adlandırılan, alanıyla ilgili bir konuda ciddi bir akademik çalışma yapması gereklidir. Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı ise   öğrenciye sözkonusu alanda günün pratik ihtiyaçlarına yönelik, iş yaşamında kullanabileceği bilgiler vermektir. Öğrenci tezsiz yüksek lisansının sonunda danışmanının gözetiminde, tez kadar olmasa da, akademik bir çalışma yapar. Tezsiz yüksek lisans dersleri genelde akşam dersleri şeklindedir. MBA programları da tezsiz yüksek lisans kategorisindedir.

Yüksek Lisans başvuru şartları nelerdir?

Tezli Yüksek Lisans için üniversite/enstitü ve alana göre değişmekle beraber ;

  • Başvurularda aranan lisans mezuniyetine sahip olmak,
  • ALES’ten üniversite/enstitünün belirlediği minimum puanı almak, ALES hakkında bilgi edinmek için TIKLAYINIZ
  • Lisans mezunu olmak (kimi alımlarda minimum not ortalamasına sahip olmak),
  • Yabanci Dil Yeterliliği (kimi alımlarda aranmamakla beraber çoğunlukla YDS ve eşdeğerliği olan bir dil sınavından minimum puan sahibi olmak), YDS hakkında bilgi edinmek için TIKLAYINIZ
  • Tavsiye Mektubu (kimi alımlarda talep edilir, ancak talep edilmese ve kağıda dökülmese bile gayriresmi olarak alım süreçlerinde genelde etkili olur).

Tezsiz Yüksek Lisans için üniversite/enstitü ve alana göre değişmekle beraber ;

  • Başvurularda aranan lisans mezuniyetine sahip olmak,
  • Lisans mezunu olmak (kimi alımlarda minimum not ortalamasına sahip olmak),
  • Yabanci Dil Yeterliliği (çoğunlukla aranmamakla beraber YDS ve eşdeğerliği olan bir dil sınavından minimum puan sahibi olmak),

Yüksek Lisansa kabulde ALES ve YDS sınavlarının önemi ne düzeydedir?

Yüksek Lisans alımlarında istenilen sınavlardan ALES, genellikle istenilen skorun alınmasından başka bir niteliği sahip olmayıp sembolik bir şarttır. Bir diğer koşul dil yeterliliği ise alana göre değişmekle beraber öğrencinin akademik kaynaklara erişiminin en önemli kıstaslarından biridir. Bu bakımdan kimi bölümlerde çok yüksek YDS puanları istenmekte, düşük puanlar istenilen alanlarda bile dil yeterliliği önemli bir ölçüt olmaktadır.

Lisans başarısının yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Özellikle aynı lisans alanından kabullerde, yüksek lisans, lisansta elde edilen beceri ve bilgilerin geliştirilmesi, akademik olarak gelişimin sağlanmasını amaçlar. Bu bakımdan lisans düzeyindeki durum, yüksek lisans için önem taşımaktadır. Farklı bir lisans alanından başvuru olması durumunda bile, lisans başarısı öğrencinin derslere ilgisi hakkında da şüphesiz bilgi verecektir.

Mülakat, bilim sınavı vb yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Mülakat, alımların en belirleyici aşamasıdır, büyük oranda uygulanan bir yöntemdir. Üniversite/enstitü tarafından atanan ve genellikle bölümün en kıdemli hocaları tarafından gerçekleştirilir. Sorular, öğrencinin bilgi birikimini ve altyapısını ölçecek sorulardan oluşabileceği gibi, yüksek lisans yapmaktaki amaç, gelecek vizyonunun ne olduğuna kadar çeşitli sorular da sorulabilir.

Bilim Sınavı, mülakatın yanı sıra zaman zaman uygulanan bir yazılı sınav yöntemidir. Sorular öğrencinin bilgi birikimini ve altyapısını ölçecek tarzdadır. Nadiren de olsa mülakat aşamasında gerçekleşebilecek kayırma vakalarına engel olmak için sadece bilim sınavı uygulamasını da gerçekleştirilebilir.

 

Tavsiye Mektubu ya da referansın yüksek lisans alımlarında etkisi nedir?

Yüksek lisans ve devamında gelişen akademik süreç, lisans işleyişinin dışında, büyük oranda usta-çırak ilişkisinin yürütüldüğü, liyakata önem verilen bir süreçtir. Öğrenci ve hoca arasında lisanstan farklı olarak daha yakın bir ilişki yaşanmaktadır. Bu bakımdan bu tarz katkıların ya da hocanın önceden tanınmasının alımlarda önemi büyüktür.

Yazının ilk bölümünü okumak için TIKLAYINIZ

Yazının bir sonraki bölümünü okumak için TIKLAYINIZ

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share