Jean Monnet Burs Programı

Burs duyurusu, burs başvurusu ve burs haberlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren vakıf ve kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. 


 

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Jean Monnet Burs Programı

Program kapsamında, seçili bursiyerlere en az 3 en fazla 12 aylık bir süre boyunca AB üyesi ülkelerde bulunan bir üniversite veya üniversiteye eşdeğer bir kuruluşta araştırma veya lisansüstü eğitim yapma hakkı tanınmaktadır. Burslar, ülkemizin AB'ye uyum süreci kapsamında, AB müktesebatı ile ilgili konularda gerçekleştirilecek çalışmalara tahsis edilmektedir.

2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

  • kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
  • Özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
  • Üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Burs Başvurusu için Son Tarih

01 Aralık 2020'dir. 

Burs başvuruları sona erdi.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 1 Aralık 2020 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıda belirtilen adresine ulaştırılması ile gerçekleşmektedir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Sn. M. Selim USLU (Başkan) Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek - Ankara / Türkiye

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share