Erasmus'ta Eğitim Süresini Uzatmak

Erasmus'ta Eğitim Süresini Uzatmak

Erasmus'ta eğitim süresini uzatılması zaruri sağlık durumlarından ya da eğitim sürecine bağlı olması hasebiyle mümkündür. Bu durumda izlenen belli başlı durumlar bulunmaktadır.

Bunlar;

  1. Program bitiş tarihinin en az bir ay öncesinden program süresinin uzamasını talep etmek,
  2. Erasmus ofisi ile bu durumu ayrıntılı bir şekilde sebep göstererek görüşmek,
  3. Olası hibe kesintilerine karşı maddi desteğini oluşturmak ve bunu belgelemek
Erasmus'ta eğitim süresini uzatırsam ne olur?

AB fonlarından bir hibe aldıysanız, mevcut bütçenin tamamı zaten tahsis edilmişse, kurumunuz yurtdışındaki sürenizin uzatılmasının “sıfır hibe” süresi olarak kabul edilmesini önerebilir. Alternatif olarak, hibe sözleşmenizi, yurtdışındaki sürenizin uzatılmış süresini kapsayacak şekilde değiştirmeyi kabul edebilir. Her durumda, hem gönderen hem de alan kurumunuzdan Öğrenim Anlaşmasını değiştirmeniz ve bu değişiklikleri onaylayan bir e-posta almanız gerekecektir.

Erasmus sürecini kendim uzatabilir miyim?

Öğrenim anlaşmanızda kabul ettiğiniz öngörülen bitiş tarihinden en geç bir ay önce yurtdışındaki Erasmus sürecinizin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Erasmus değişim programına önceki katılım da dahil olmak üzere yurtdışındaki toplam sürenin öğrenim döngüsü başına 12 ayı geçemeyeceğini lütfen unutmayın (Tıp gibi en fazla 24 ay olan tek aşamalı eğitim programları hariç tüm çalışma programı için). Bu sınır, AB fonlarından bir hibe almamış olsanız bile, yurtdışında geçirdiğiniz her zamanı içerir. Yukarıda belirtilen 12 aylık sınıra ulaşmadığınız takdirde, gönderen ve alan kurumlarınız yurt dışı sürenizin süresini uzatmayı kabul edebilir.

Erasmus uzarsa hibe kesilir mi?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Erasmus süresinin uzatılması için en az bir ay öncesinden durumun ilgili kurumun Erasmus ofisine bildirilmesi gerekiyor. Bununla beraber şartlar sağlanırsa ve kişi bütün yükümlülükleri sağlıyor ise Erasmus süresi hibesiz bir şekilde uzatılır. Bu durumda uzamanın olduğu durumlarda hibe söz konusu değildir.

Ne gibi durumlarda Erasmus süresi uzayabilir?

Şu gibi durumlarda Erasmus programının uzatılması talebi oluşturulabilir:

  • Özel sağlık durumları
  • Salgın hastalık durumları
  • Akademik çalışmalar
  • Eğitim sürecinde meydana gelen aksaklık

Bu ve benzeri mücbir sebepler dolayısı ile Erasmus Eğitim programınızın uzatılması talebinde bulunabilirsiniz. Bunun sonucunda eğer tüm şartları sağlarsanız programınız hibesiz bir şekilde uzatılır.