Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi Değişim Programı Nedir? Hangi üniversiteye gideceğimizi kendimiz mi seçiyoruz? Farabi Değişim Programı Kimler başvurabilir? Masraflarım karşılanacak mı? Burs alacak mıyım?

Farabi Değişim Programı Nedir ?

Farabi Değişim Programı; üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Program kapsamında, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ederler.

Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
  • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
  • Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.0/4.0 olması
  • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.5/4.0 olması 
Programa Kimler Başvuramaz?

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programdan yararlanamazlar.

Öğrenci Değişimi Süresi Ne Kadardır?

Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

Öğrenci Değişimi Ne Zaman İlan Edilir?

Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayınlar. İlanlar 15 Mart'ya önce yayınlanır. Takip etmeyi ihmal etme.

Öğrenci Değişim İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini 15 Mart tarihinden önce kendi İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. Bu ilanlarda, başvuru koşulları, Farabi Değişim Programı öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

Program Kapsamında Burs Verilir Mi?
  • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.
  • Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.
  • Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.
Diğer Burs ve Krediler Devam Eder Mi?

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Öğrenci Katkı Paylarını Ödemeye Devam Eder Mi?

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.

Farabi Değişim Programından Kaç Defa Yararlanabilirim?

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Ağırlıklı Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?

Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvuruda bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile yabancı dile ilişkin seviyesini gösteren yabancı dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak, her bir program için öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.