BOREN Bor Bursu

Burs duyurusu, burs başvurusu ve burs haberlerine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu bölümde verilen bilgiler, burs veren vakıf ve kurumların kamuoyuna yaptığı açıklamalardan derlenmiştir. 


 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü yurt içinde Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecektir.

 

Boren Bor Bursu

Proje Başvurusu; lisansüstü öğrencilerde akademik tez çalışmasının, doktora sonrası araştırmacılarda ise bilimsel araştırma çalışmasının başladığı tarihten itibaren en geç Tez/Araştırma normal süresinin bitimine altı ay kalıncaya kadar yapılabilecektir. Proje Başvurusunda, Proje Yürütücüsü olarak Tez/Araştırma Akademik Danışmanı yer alacaktır. Proje Başvurusu, Enstitümüzce değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde, Burs Başvurusu yapılabilecektir. 

İstenilen Belgeler:

A) Akademik tez çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri;

  1. Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacaktır),
  2. Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacaktır),
  3. Öğrenci Belgesinin aslı (Öğrenim gördüğü aşamayı ve akademik tez konusunu gösterecektir).

B) Bilimsel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar;

  1. Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacaktır),
  2. Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacaktır),
  3. Doktora Diploması veya Mezuniyet Belgesi kopyası,
  4. Bilimsel araştırma çalışmasını gösterir belge aslı (Çalışmanın yürütüldüğü ilgili kuruluşça düzenlenecektir).

Başvuruda Bulunamayacaklar:

  1. Kamu kurum veya kuruluşlarında (BOREN dâhil) istihdam edilenler,
  2. BOREN tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler kapsamında aylık ücret ödemesinden veya personel gideri desteğinden yararlananlar,
  3. Kamu kurum veya kuruluşlarından burs alanlar (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burslardan yararlananlar hariç).

Burs Başvurusu için Son Tarih

Her yıl Ocak ayında başvuruya açılmaktadır.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Proje Başvuru Formunun WORD formatı ve imzalı PDF formatı, en geç belirtilen gün/saate kadar e-posta yolu ile Bursiyer Adayı tarafından burs@boren.gov.tr adresine iletilebilecektir. Ayrıca ıslak imzalı Formun elden ya da posta yoluyla BOREN’e ulaşması kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonucu olumlu olduğu takdirde Bursiyer Adayına e-posta yolu ile bildirilecektir.

İNTERNETTEN ANKET DOLDURUP KAZANMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Sosyal Medyada Paylaş

Facebook Twitter Whatsapp Share