KAYŞEV Bursu

KAYŞEV Bursu

Burs Başvuru Koşulları

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçe nüfusuna kayıtlı önlisanslisansyüksek lisans ve doktora öğrencilerine geri ödemesiz burs vermektedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
  • Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olması,
  • Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
  • Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olması,
  • Yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olması,
  • Okumak için mali durumu yetersiz olması ve Vakıf’tan burslu kardeşinin bulunmaması, 
  • Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
  • Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurmak ve belgelendirilmesi istenen belgelerle birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
  • Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması
Burs Miktarı?

2021 yılı burs miktarı açıklanmadı.

site

KYK Bursu Alanlar Başvurabilir mi?

Kurum tarafından açıklama yapılmadı.

Bizi Sosyal Medyada Takip Et
Burs Başvurusunda Dikkat Edilecekler

Burs başvuru koşullarının sağlanması.

Burs Başvurusu için Son Tarih
2021 Eylül ayı içerisinde başvuruya açılacaktır.


Anketler

Nasıl Başvurulur?

Burs başvuruları, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. sitesinden online olarak yapılmaktadır. 

Burs Puanlama