Sevgi Vakfı Bursu

Sevgi Vakfı Bursu

Burs Başvuru Koşulları

Sevgi Vakfı, ilk, orta, yükseköğretim kurumlarında ve Kur’an kurslarında eğitim ve öğrenim gören öğrenciler ile yurt içi ve yurt dışı yüksek lisans/doktora öğrencileri ve bilimsel araştırma yapan öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir.

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  • Adli sicil kaydı bulunmamak,
  • Gelir durumu sebebiyle maddi desteğe ihtiyaç duymak,
  • Genel Not Ortalaması (GNO) 100 puan üzerinden en az 70, 4 puan üzerinden en az 2,8 olması şarttır (Bu koşulun gerçekleşmemesi halinde yardım kesilir. Eğitim yardımı kesilenler yardım kesilme sebebi ortadan kalktığında tekrar başvurabilirler. Yıl içinde ortalama nedeniyle bursu kesilenler, takip eden dönemde ortalamayı tutturmaları halinde burs almaya devam ederler).
Burs Miktarı?

2021 yılı burs miktarı açıklanmadı.

KYK Bursu Alanlar Başvurabilir mi?

Kurum tarafından açıklama yapılmadı.

Bizi Sosyal Medyada Takip Et
Burs Başvurusunda Dikkat Edilecekler

Burs başvuru koşullarının sağlanması.

Burs Başvurusu için Son Tarih
2021 Eylül ayı içerisinde başvuruya açılacaktır.


Anketler

Nasıl Başvurulur?

burs başvuruları, internet üzerinden online olarak gerçekleştirilip adayların belgelerini digital ortamda sunmaları istenmektedir.

Burs Puanlama