Tema Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu

Tema Vakfı Turan Demiraslan Lisansüstü Bursu

Burs Başvuru Koşulları

Tema Vakfı, Tema Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma / proje faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız eğitim desteği sunmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak.
 • Üniversitelerin öncelikli olarak orman, ziraat ve çevre bölümleri olmak üzere biyoloji, coğrafya, eğitim, gıda, hukuk bölümlerinden birinde, TEMA Vakfı amaçlarına ulaşmada katkı sunabilecek bir programda ve belirtilen araştırma konularında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmak.
 • Kayıtlı olunan yüksek lisans veya doktora programının tez aşamasına geçmiş olmak, enstitü yazılı onayını başvuru sırasında iletebilmek.
 • Eğitim alınan üniversitenin söz konusu araştırmanın yapılabilmesi için gerekli donanım, alt yapı ve materyalleri sağlaması ve danışmanın yeterli uzmanlığa sahip olması şartlarını sağlamak.
 • Burs ödemeleri karşılığında aşağıda yer alan koşullarda müteselsil kefil göstermek ve TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı Protokolünü müteselsil kefil ile birlikte imzalamak. (Müteselsil kefil şartları aşağıda indirilebilir dokümanda belirtilmiştir.)
 • Araştırma konusunun üniversite / enstitü tarafından onaylandığını gösterir belgeyi (onaylandığı tarih ile), ilk 4 ay sonunda (akademik danışmanının imzası ile) ara raporunu ve araştırmanın tamamlanmasının sonunda 1 ay içerisinde (son burs ödemesinden sonraki en geç 1 ay içerisinde) sonuç raporunu Türkçe dilinde ve TEMA Vakfı tarafından iletilecek formata uygun olarak TEMA Vakfı’na iletmek. 
 • Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını geçmemek. 
 • Aynı aileden Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programından burs alan başka birinin olmaması. 
 • Eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.
 • Araştırmanın fikri mali ve varsa sınai mali (patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım) mülkiyet haklarının TEMA Vakfı’na ait olacağını kabul etmek.
 • TEMA Vakfı gönüllüsü olmak ve faaliyetlerine katılmak.
 • TEMA Vakfı tarafından belirlenecek yılda iki kez yapılacak bursiyer buluşmalarına katılmayı kabul etmek.

ARAŞTIRMA KONULARI

TEMA Vakfı çalışma alanları doğrultusunda belirlenen araştırma alanları aşağıdaki gibidir.

Orman ve Kırsal Kalkınma Alanında

 • Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
 • Kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi
 • Orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi
 • Agroekolojik tarım, biyolojik mücadele çalışmaları
 • Hassas tarım uygulamaları, yetiştirme ve sulama teknolojileri
 • Arazi tahribatının önlenmesi, arazi ıslahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
 • Mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi
 • Sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda teknolojileri
 • Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
 • Doğal ormanlar ve korunan alan yönetimi, biyolojik çeşitlilik çalışmaları
 • Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
 • Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi
 • Toprak ve arazi yönetimi, orman, mera ve su hukuku
 • Kırsalda sosyolojik araştırmalar

Çevre Politikaları Alanında

 • Enerji demokrasisi
 • Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
 • Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
 • İklim değişikliği ve gıda güvencesi
 • Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
 • Gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
 • Mevcut / işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi
 • Döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri 
 • Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri

Çevre ve Doğa Eğitimi Alanında

 • Ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okuryazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi  
 • Eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi 
 • Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
 • İklim değişikliği eğitimi

TÜM BURSLARI GÖRMEK İÇİN TIKLA

Burs haberleri için 

TIKLA YOUTUBE KANALINA ABONE OL

TIKLA WHATSAPP KANALINA KATIL

TIKLA TELEGRAM KANALINA KATIL

TIKLA İNSTAGRAM'da TAKİP ET

 

Burs Miktarı?

9 ay boyunca aylık 4000 TL

KYK Bursu Alanlar Başvurabilir mi?

Kurum tarafından açıklama yapılmadı.

Bizi Sosyal Medyada Takip Et
Burs Başvurusunda Dikkat Edilecekler

Burs başvuru koşullarının sağlanması.

Burs Başvurusu için Son Tarih
Burs başvuruları sona erdi.


Anketler

Nasıl Başvurulur?

Burs başvuruları, Formların eksiksiz bir şekilde doldurularak tüm belgelerin Pdf dosya formatında burs@tema.org.tr adresine gönderilmesi ile gerçekleşmektedir.

TÜM BURSLARI GÖRMEK İÇİN TIKLA

Burs Puanlama